آهن اسفنجی و بریکت

آهن اسفنجی و بریکت

آهن اسفنجی و بریکت

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی (Direct Reduced Iron)، از احیای مستقیم گندله سنگ آهن توسط گاز احیا و یا کربن تولید شده از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید می‌شود.