کارخانه گندله سازی سیرجان

کارخانه گندله سازی سیرجان

نام کارخانه:کارخانه تولید گندله سنگ آهن سیرجان

ظرفیت کارخانه :
 
 
5 / 2 میلیون تن
 
 
 
موقعیت جغرافیایی :استان کرمان، شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر
میزان اشتغالزایی :
300 نفر
مساحت زمین :
35 هکتار
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :
1- کنسانتره آهن 5 / 2 میلیون تن در سال 2- آب 625000 متر مکعب در سال 3- برق 160 میلیون کیلو وات ساعت 4- گاز طبیعی 85 میلیون متر مکعب در سال