پرسشنامۀ شناساییِ تامین کنندگانِ کالا و خدمات

پرسشنامۀ شناساییِ تامین کنندگانِ کالا و خدمات

با سلام

هدف از تهیه این پرسشنامه ، ارزیابی توانمندی، ارزیابی کیفی و ارزیابی تعاملی تامین کنندگان کالا و خدمات در شرکت فولاد سیرجان ایرانیان می باشد. لطفاً پس از مطالعه موارد ذیل نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نمائید.

 1. با توجه به الزامات عمومی ورود به فهرست تامین کنندگانِ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، در صورت عدم احراز هر یک از مورد ذیل، تامین کننده رد صلاحیت گردیده و تا رفع عدم صلاحیت قادر به ورود به فهرست تامین کنندگان دائمی شرکت نخواهد بود.
 • تکمیل پرسشنامه شناسایی تامین کنندگان کالا و خدمات
 • احراز شخصیت حقوقی یا حقیقی
 • احراز آدرس های معتبر تامین کننده
 • توانایی ارائه فاکتور رسمی و نداشتن منع معاملاتی
 • توانایی ارائه ضمانت نامه مورد تائید کارفرما در قبال دریافت پیش پرداخت و ارائه تاییده اعتبار از بانک همکار (شامل نامه معدل میانگین حساب سه سال گذشته ).
 1. کلیه اطلاعات و مدارک تامین کنندگان محرمانه بوده و نزد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان محفوظ می باشد و به هیچ ارگان و سازمانی ارائه نخواهد گردید .
 2. ضروری است که تامین کنندگان (کالا و خدمات) نسبت به تکمیل کلیه موارد خواسته شده در پرسشنامه اقدام نمایند و در صورتی که امکان تکمیل برای موردی وجود ندارد، لطفاً با ذکر دلیل عنوان شود.
 3. ارائه کلیه مدارک و مستندات درخواستی ضروری می باشد و در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک، امتیاز مربوطه به تامین کننده تعلق نخواهد گرفت.
 4. در صورت اعلام نمایندگی فروش یک برند (داخلی یا خارجی) این موضوع از شرکت اعطاء کننده نمایندگی استعلام می گردد، همچنین ضروری است مستندات لازم در این خصوص ارائه گردد.
 5. ضروری است فرم پرسشنامه و کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز به صورت فایل الکترونیکی و درپوشه های (Folder)مجزابا شماره ردیفی که در صفحه مشخص شده است ارائه گردد.
 6. کلیه تامین کنندگانی که در حوزه های مختلف فعالیت می نمایند در هر یک از زمینه های فعالیت به صورت جداگانه ارزیابی می شوند.
 7. معیارها و مستندات مورد ارزیابی، کلی می باشد و در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی به صورت جداگانه از تامین کننده اخذ می گردد.
 8. ضروری است در صورت ارسال مدارک از طریق ایمیل، نام کامل شرکت در قسمت موضوع ایمیل درج گردد.
 9. در صورت تمایل به ارائه هرگونه اطلاعات بیشتر،لطفا درقالب رزومه شرکت ارائه گردد.
 10. در صورت ارایه شماره حساب نزد بانک پاسارگاد ازطرف تامین کنندگان، فرآیند پرداخت ها تسریع می گردد.
 11. لطفاً این پرسشنامه را حداکثر تا ده روز پس از دریافت تکمیل و ارائه نمائید. سرعت عمل و دقت شما در تکمیل این پرسشنامه ارزیابی می شود .