مهدی علی‌محمدی

مدیران ارشد

مهدی علی‌محمدی

مدیر مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

مهدی علی‌محمدی