عارف طهماسب

مدیران ارشد

عارف طهماسب

مدیر امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات

عارف طهماسب
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد کامپیوتر(هوش مصنوعی) دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی کامپیوتر(نرم افزار) دانشگاه آزاد اسلامی


 
سوابق        
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد سیرجان ایرانیان 1400 تاکنون
2 سرپرست  امور فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد سیرجان ایرانیان 99 1400
3 رئیس بخش نگهداری شبکه و زیرساخت فولاد سیرجان ایرانیان 97 99
4 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد سیرجان ایرانیان 94 96
5 مدیر امور فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهر کرمان 89 94
6 مدیر امور دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی مهر کرمان 91 94
7 مسئول فناوری اطلاعات و عضو کمیته اجرایی بنیاد نخبگان استان کرمان 91 93
8 مدرس دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی شهرکرمان آزاد اسلامی – مهرکرمان- بهمنیار و... 91 96
9 پشتیبان فنی فناوری اطلاعات آب منطقه ای استان کرمان 89 90
8 کارشناس پیمانکار نصب و راه­اندازی ارتباطات شبکه بی­سیم شعب بانک ملت استان کرمان 89 90
11 عضو کمیته اجرایی همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی دانشگاه شهید باهنر کرمان 89 91