علیرضا جیحانی

مدیران ارشد

علیرضا جیحانی

مدیر امور بازرگانی

علیرضا جیحانی
اطلاعات تماس
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مدیر بازرگانی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 93 تا کنون
2 مدیر بازرگانی شرکت صنعتی و معدنی گل و گهر 92 93
3 مدیر بازرگانی شرکت ملی صنایع مس ایران 80 92
4 رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران 75 80
5 رئیس اعتبارات اسنادی شرکت ملی صنایع مس ایران 73 75