سعید قاسمی

مدیران ارشد

سعید قاسمی

مدیر امور سرمایه انسانی و HSEC

سعید قاسمی
اطلاعات تماس
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی زمین شناسی

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مدیر سرمایه انسانی و HSEC شرکت فولاد سیرجان ایرانیان مهر 93 تاکنون
2 مدیر آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران مهر 92 آذر 92
3 مدیر امور تحقیق و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران فروردین 85 مهر 92
4 مدیر منابع انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران تیر 82 فروردین 85
5 مدیر آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران آبان 80 تیر 82
6 رئیس آموزش شرکت ملی صنایع مس ایران بهمن 74 آبان 80
7 سرپرست بخش آموزش های معدن شرکت ملی صنایع مس ایران فروردین 74 بهمن 74
8 مسئول و مربی آزمایشگاه شرکت ملی صنایع مس ایران مرداد 73 فروردین 74
9 زمین شناس معدن شرکت ملی صنایع مس ایران مرداد 69 مرداد 73