مهدی ارباب

اعضاء هیات مدیره

مهدی ارباب

عضو هیات مدیره

مهدی ارباب
اطلاعات تماس
سوابق مدیریتی :
سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 عضو هیئت مدیره شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 1395 تاکنون