رمضان قربان ابراهیمی

اعضاء هیات مدیره

رمضان قربان ابراهیمی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

رمضان قربان ابراهیمی
اطلاعات تماس
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات - دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مکانیک در حرارت و سیالات - دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مدیرعامل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 1392 تا کنون
2 نماینده مدیرعامل ذوب آهن انجمن آهن و فولاد 1384 1391
3 ریاست شورای عالی تحقیقات کارخانه ذوب آهن اصفهان 1384 1391
4 معاون برنامه ‏ریزی و توسعه کارخانه ذوب آهن اصفهان 1384 1391
5 مدیر ارشد توسعه حوزه معاونت و برنامه ‏ریزی ذوب آهن 1380 1384
6 مدیرعامل شرکت مهندسی تجهیزات متک 1379 13
7 مدیرعامل شرکت مهندسی ساخت میلاد سپاهان 1377 1379
8 مدیر ارشد مکانیکی و عملیات حرارتی شرکت مهندسی مرات 1374 1377
9 عضو و رییس هیات مدیره شرکت‏های: میلاد، متک، ایران، غلتک، نوید منگنز، 1377 1380