پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

بسمه تعالی

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، بعنوان متولی زنجیره ای از پروژه های منجر به تولید فولاد، از معدن تا ریخته گری شمش فولادی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. تولید کنسانتره سنگ آهن جمعاً به ظرفیت چهار میلیون تن، تولید گندله به میزان دو و نیم میلیون تن، و نیز تولید فولاد به روش کوره بلند و ریخته گری آن بعنوان شمش فولادی با ظرفیت یک و نیم میلیون تن در سال، زنجیره پیوسته ای است که به این صورت کمتر سابقه داشته است. ویژگی های چندی، اهمیت و نیز سنگینی این مسئولیت را افزون می کند. فعالیت توأم بهره برداری در کنار اجرای پروژه های توسعه و اصل التزام به رعایت زمان بندی اجرای پروژه ها در راستای حفظ منافع سهامداران و دشواری های موجود در این راه، ناشی از مسائل داخلی و خارجی از جمله این ویژگی هاست.

توسعه جهشی شرکت هم از جنبه کلی پروژه ها و هم از جنبه گذار از حالت پروژه های کلید در دست به اجرای بهره برداری که جذب، آموزش و به کار گرفتن تعداد زیادی نیروی انسانی را اقتضا می کند و نیز ایجاد مسائل مختلف بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه، فروش و تأمین نیازهای خطوط تولید و همچنین تأمین منابع مالی و گردش آن و کنترل های لازم بر آن، واقعیت هایی است که اندازه و نوع و اهمیت فعالیتها و متناسب با آن، تلاش مستمر، آگاهانه و مدبرانه برای به منزل رساندن آنها را نشان می دهد.

بطور خلاصه، ما این جبهه گسترده از فعالیتها را مصداقی از فرمایش و تکلیف رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم به ثمر رساندن حماسه اقتصادی در کل کشور می بینیم و خاضعانه از خدای متعال مسئلت داریم به ما توفیق کامل در انجام به هنگام و با کیفیت آنها را عطا فرماید.

همچنین سعی خواهیم کرد با متمرکز کردن فعالیتهای شرکت در محل پروژه ها و کارخانه ها، بدست آوردن هرچه سریعتر محصول با کیفیت در پروژه ها و نیز اقتصادی کردن و سود آورکردن کارخانجات به اهداف میدکو جامه عمل بپوشانیم.

اینجانب از همه همکاران عزیز و محترم و پر تلاش خود می خواهم شرکت فولاد سیرجان ایرانیان را بعنوان مصداقی از حماسه اقتصادی ملت ایران و الگوئی پیشرو در بخش خصوصی کشور نگریسته و برای تحقق آن از هیچ کوششی فروگذار ننمایند. این وظیفه ای است که بر دوش همه ماست و انشالله انجام آن ذخیره معنوی و سربلندی و افتخار ما و میدکو باشد.