سید مهدی روح الامینی

مدیران ارشد

سید مهدی روح الامینی

مدیر امورفناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات (گرايش مخابرات امن) دانشگاه علم و صنعت ايران

کارشناسی مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم­ افزار) دانشگاه فردوسي مشهد

سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 96 بهمن تا کنون
2 رئیس بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت فولاد سیرجان ايرانيان 96 مرداد 96 دی
3 طراح ارشد سيستم شركت ملي صنايع مس ايران 84 آذر 96 مرداد
4 كارشناس ارشد برنامه­ سازي شركت ملي صنايع مس ايران 81 مهر 84 آبان
5 طراح سيستم شركت ملي صنايع مس ايران 80 دی 81 مهر
6 برنامه ­نويس شركت ملي صنايع مس ايران 79 بهمن 80 دی
7 كارشناس شركت ملي صنايع مس ايران 79 مهر 79 بهمن
8 برنامه­ نويس شرکت سرمايه­ گذاري مجتمع مس سرچشمه 78 شهریور 79 شهریور
9 كارشناس آمار و اطلاعات جمعيت هلال احمر استان كرمان 77 بهمن 78 مرداد
10 كارشناس ادارة خدمات كامپيوتر شهرداري مشهد 75 مرداد 75 دی
11 پشتيبان سيستم ادارة خدمات كامپيوتر شهرداري مشهد 74 فروردین 75 مرداد