مجید فیض بخشیان کهن

مدیران ارشد

مجید فیض بخشیان کهن

مدیر مجتمع بردسیر و قائم مقام مدیر عامل

مجید فیض بخشیان کهن
اطلاعات تماس
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی متالورژی

سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مدیر مجتمع احیاء مستقیم و فولاد سازی بردسیر و قائم مقام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 93 تاکنون
2 مدیر ارشد تولید ذوب آهن (معاونت بهره برداری) 87 94
3 مدیر بخش ذوب آهن (فولاد سازی) 82 87
4 قائم مقام بخش ذوب آهن (فولاد سازی) 81 82
5 سرپرست کارگاه ریخته گری مداوم ذوب آهن (فولاد سازی) 77 81
6 مهندس ارشد ریخته گری مداوم دانیلی ذوب آهن (فولاد سازی) 70 77
7 مسئول شیفت ذوب آهن (فولاد سازی) 66 70