مهدی حقیقی

مشاوران

مهدی حقیقی

مشاور و مدیر تعالی

مهدی حقیقی
اطلاعات تماس
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دکترای مدیریت کسب و کار

سوابق مدیریتی         
ردیف پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
1 مشاور مدیر تعالی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 97 تاکنون
2 مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان 89 97
3 مدیر نگهداری و تعمیرات مرکز تحقیفات فراوری مواد معدنی 86 88
4 مدیر کارگاه ساخت مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی 84 86
5 کارشناس ارشد دفتر فنی و توسعه مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی 80 84
6 قائم مقام مدیر برق و مخابرات معدن چادر ملو یزد 76 79
7 مدیر هماهنگی نصب نیروگاه چادرملو معدن چادر ملو یزد 76 79
8 قائم مقام مدیر کالا معدن چادر ملو یزد 74 76
9 کارشناس بازرسی کالا معدن چادر ملو یزد 73 74